Услуги

Предлагаме пълен набор от специализирани финансови услуги и професионални бизнес консултации

Финансов Одит

Независим финансов одит

Изготвяне на независим финансов одит на годишни финансови отчети в съответствие с Международните Одиторски Стандарти /МОС/

Вътрешен одит

Изготвяне на вътрешен одит и изпълнение на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност или консултиране

Одит със специално предназначение

Изготвяне на одит със специално предназначение на определени обекти, отчети, контролни и счетоводни системи, както и на условия по договори

Оценка на риска и препоръки за управление

Професионална методология за оценка на риска и препоръки за управление и проследяването им

Преглед на системата за вътрешен контрол

Цялостен и задълбочен преглед на системата за вътрешен контрол и предложения за подобряване

b

Ограничен преглед на финансови отчети

Ограничен преглед на финансови отчети изготвени съгласно общоприета или специфична отчетна рамка, както и на консолидационни пакети

Изпълненине на договорени процедури

Професионално изпълненине на договорени процедури на отчети и доклади по различни проекти, финансирани със специални средства

Преобразуване на търговски дружества

Независимо изготвяне на проверки във връзка с преобразуване на търговски дружества по реда на глава ХVI от Търговския закон

l

Тематични проверки

Извършване на тематични проверки на физически обекти по преценка или изискване на ръководството или собствениците

Прогнозна финансова информация

Компетентна заверка на прогнозна финансова информация

*

Одит на проекти

Извършване на одит на проекти, финансирани по програми на Европейския съюз, международни финансови организации и други

Бизнес Консултации

Бизнес развитие

Подготовка на стратегии за развитие и бизнес планиране

Анализи

Анализ на риска и финансовото състояние

Оптимизация

Оптимизация на оперативната дейност

Измами

Разкриване на измами от мениджъри, счетоводно и материално-отговорни лица

t

Консултации

Консултански услуги за сделки /Due diligence/

@

Правна дейност

Дружеството осъществява своята правна дейност, чрез партньори, изпълнява всички видове правни услуги на търговски дружества и граждани.

Контактна форма

13 + 5 =