Представяне

Ние сме Одиторско дружество, включено в Списъка на одиторските дружества, членове на ИДЕС 

АБАБИЛ ГЕР5 ОДИТ  стартира през 2017

Абабил стартира дейност през 2017 година и е с над 5 години опит в осигуряването на индивидуални решения за своите клиенти. През 2021 г получава лиценз за одиторско дружество, вписано в регистъра на регистрираните одитори по чл.20 от Закона за независимия финансов одит от Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори /КПНРО/ с Решение от 23.11.2021г с регистационен № 182 /Съгласно Списък на одиторските дружества, членове на Институт на дипломираните експерт-счетоводители /ИДЕС/ в Република България, публикуван на официалната му интернет страница/.

Дружеството подлежи на контрол от КПНРО и ИДЕС чрез СККОУ. Дружеството има за управител един дипломиран експерт – счетоводител, регистриран одитор: 

Лидия Петкова – регистриран одитор от 2001, вписан в регистъра на регистрираните одитори под № 0560, както и „вещо“ лице към Софийски Градски Съд /СГС/ в раздел „Икономисти, банкови специалисти, диполмирани- експерт счетоводители, одитори“. 

Управителят е включен в Списък на регистрираните одитори, членове на Институт на дипломираните експерт-счетоводители в Република България, публикуван на официалната интернет страница на ИДЕС. Дружеството разполага с екип сътрудници – икономисти, счетоводители, оценители и адвокати.

Нашите Клиенти

Професионалният опит на АБАБИЛ ГЕР5 ОДИТ ЕООД и управителя включва големи предприятия в областта на производството, търговията, туризма, строителството и услугите, застрахователни и пенсионни дружества, публични дружества, дружества от сферата на енергетиката , акционерни дружества – 100 % собственост на държавата, както и общински.

Финансови Небанкови Институции

Пиреос Лизинг България АД

Дженерал Кредит енд Лизинг АД

София Файненс АД

Енергетика

Мокреш солар парк АД

Соларен парк България АД

Монтана солар парк АД

Търговия, Лизинг и Сервиз Автомобили

Интерлоджик Имоти АД

Софко АД

Интерлоджик Лизинг АД

Софтуер

Лакорда АД

Туризъм

Дюни АД

Градина АД

Астория груп ЕООД

Борси

Бирена борса Русе ООД

Ние сме Успешни защото:

Търсим непрекъснато възможности за развитие

Нашият екип се стреми винаги да бъде конкурентен на пазара, като винаги надграждаме нашите умения в полза на нашите клиенти.

Умеем да изслушваме

Ние винаги слушаме събеседниците си внимателно, за да извлечем максимална полза и да оценяваме това, което клиентите ни споделят.

Упражняваме ефективен контрол

Като професионалисти, винаги следваме максимите почтеност, обективност, професионална компетентност, конфиденциалност и поведение.

Нашата Философия

1

Обективност

Не се влияем от предубедеността и предразсъдъците, за да няма конфликт на интереси и неоправдано влияние.

2

Конфиденциалност

Не оповестяваме тайните на нашите клиенти и не използваме информация за лична изгода и интерес.

3

Професионалното поведение

Спазваме законите и стандартите на професията и избягваме действия, които биха могли да дискредитират.

Клиенти

Години Опит

Експерти

Имате Въпроси?