Политика за Поверителност

– Кой е администраторът на вашите лични данни?

„АБАБИЛ ГЕР5 ОДИТ“ ЕООД, оператор на онлайн платформа за електронна търговия, достъпна на www.ababill-audit.com е администраторът, т.е. субектът, който решава как ще се използват вашите лични данни.

– Какви са източниците на вашите данни?

Публично достъпни източници, като по-специално уебсайтове (включително социални медии и интернет търсачки) и трети страни, които извършват бизнес дейност, свързана с обобщаване на данни и които са получили вашето съгласие за контакт с вас с цел директен маркетинг; или директно от вас в момента, в който сте ни предоставили своите данни чрез формата за контакт (предоставянето на вашите данни е доброволно, но ако решите да не го направите, може да не сме в състояние да се свържем с вас и да ви предложим възможност за подкрепа на вашия бизнес чрез установяване на сътрудничество с нас).

– Обхватът на личните ви данни, обработвани от нас, включва:

Вашата електронна поща; телефонен номер; Име на фирмата; собствено име; фамилно име; позиция; пощенски адрес; данъчен идентификационен номер и наименование, което ви идентифицира при използване на интернет съобщението.

– С кого споделяме вашите лични данни?

Вашите лични данни няма да бъдат споделяни с други субекти, с изключение на субекти, които са упълномощени съгласно закона да получават вашите данни.

– Какви са целите за обработка на личните ви данни?

Ние обработваме вашите лични данни с цел да се свържем с вас и да ви предложим възможност за подкрепа на вашия бизнес чрез установяване на сътрудничество с нас.

– Какви са вашите права по отношение на обработката на данни?

Гарантираме ви, че ще можете да упражнявате всичките си права съгласно Общия регламент за защита на данните, т.е. правото на достъп, коригиране или изтриване на вашите данни, правото на ограничаване на обработката на данните, правото на преносимост, както и правото да възразите срещу обработката на вашите данни.

  • За да упражните правата си, както е посочено по-горе, свържете се с нас, като изпратите заявката си на: office@ababill-audit.com
  • Ако вашите данни се обработват въз основа на вашето съгласие, можете да оттеглите съгласието по всяко време, но ако вашето съгласие бъде оттеглено, това няма да засегне законността на извършената обработка и въз основа на съгласието преди оттеглянето на съгласието.

– При какви обстоятелства можете да възразите?

Имате право да възразите срещу обработката на вашите лични данни, ако:

  • личните ви данни се обработват въз основа на легитимен интерес или за статистически цели и възражението ви е обосновано от конкретната ви ситуация
  • Вашите лични данни се обработват с цел директен маркетинг, включително профилиране за тази цел.

– Компетентен надзорен орган

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е независимият държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни на територията на Република България.

В случай на съмнение, че правата Ви, свързани със защитата на личните Ви данни, са нарушени, можете да подадете сигнал до КЗЛД на:

  • Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  • Електронна поща: kzld@cpdp.bg
  • Интернет страница: www.cpdp.bg
  • Телефон: 02 / 91-53-518

Нужда от Консултация?